Tilex – baseny Białystok

Oferta

Oferta

NASZE USŁUGI
Specjalizujemy się w sprawach budowlanych

Baseny

wykonanie hydroizolacji (mineralnej, bitumicznej), np. basenów, tarasów, pomieszczeń mokrych, plaż, piwnic, itd.,

Fontanny

wykonanie hydroizolacji (mineralnej, bitumicznej), np. basenów, tarasów, pomieszczeń mokrych, plaż, piwnic, itd.,

Okładziny

wykonanie hydroizolacji (mineralnej, bitumicznej), np. basenów, tarasów, pomieszczeń mokrych, plaż, piwnic, itd.,

Baseny

wykonanie hydroizolacji (mineralnej, bitumicznej), np. basenów, tarasów, pomieszczeń mokrych, plaż, piwnic, itd.,

Fontanny

wykonanie hydroizolacji (mineralnej, bitumicznej), np. basenów, tarasów, pomieszczeń mokrych, plaż, piwnic, itd.,

Okładziny

wykonanie hydroizolacji (mineralnej, bitumicznej), np. basenów, tarasów, pomieszczeń mokrych, plaż, piwnic, itd.,

Baseny

wykonanie hydroizolacji (mineralnej, bitumicznej), np. basenów, tarasów, pomieszczeń mokrych, plaż, piwnic, itd.,

Fontanny

wykonanie hydroizolacji (mineralnej, bitumicznej), np. basenów, tarasów, pomieszczeń mokrych, plaż, piwnic, itd.,

Okładziny

wykonanie hydroizolacji (mineralnej, bitumicznej), np. basenów, tarasów, pomieszczeń mokrych, plaż, piwnic, itd.,